Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
– 08-140 Mordy, ul. 11 listopada 28/30

Nasz personel:
Małgorzata Komsta-Goś lekarz
specjalista ginekologii i położnictwa
Renata Koć magister położnictwa
Alicja Raczyńska vel Wasiluk położna