PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PROGRAMU

– osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
– osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
– osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
– osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

NA CZYM POLEGA BADANIE

Kolonoskopia to badanie, które umożliwia obejrzenie wnętrza jelita grubego przy użyciu giętkiego przyrządu wyposażonego w kamerę i źródło światła (kolonoskop). Jest to badanie bezpieczne, które w szczególnych przypadkach może się odbyć w znieczuleniu – wymagane są wtedy aktualne badania krwi. Badanie przesiewowe polega na wykonaniu pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauchina.
Kolonoskopia przesiewowa obejmuje również:
– pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy
– usunięcie polipów wielkości do 15 mm
Wszystkie wycinki i usunięte w ramach badań polipy poddawane są badaniu histopatologicznemu. Pacjenci otrzymują opisy histopatologiczne wraz z zaleceniami co do dalszego leczenia lub nadzoru w przyszłości.

Najbliższe placówki realizujące:

  • Zakład Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26
    Rejestracja pod nr tel. 663 417 296

Inne ośrodki zgodnie z wykazem na stronie: http://pbp.org.pl/