Zapisu do lekarza, pielęgniarki , położnej POZ należy dokonać osobiście lub poprzez aplikację w IKP (Internetowe Konto Pacjenta), instrukcja poniżej:

Przyjdź do rejestracji w godzinach pracy placówki z dowodem osobistym aby złożyć osobiście deklarację zapisu.

Nie musisz zgłaszać wypisu w poprzedniej placówce POZ. 

Na pierwszą wizytę zarezerwuj dłuższy czas wizyty , przynieś wszystkie informacje o swoim zdrowiu – wyniki badań, karty informacyjne ze szpitala, przynieś przyjmowane leki . Zgłoś się najpierw do pielęgniarki i poinformuj że to twoja pierwsza wizyta w tej placówce.

Deklarację zapisu można też złożyć elektronicznie na stronie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta