Pracownie Fizjoterapii:
– 08-140 Mordy, ul. 11 listopada28/30
– 08-220 Sarnaki, ul. Kilińskiego 4B

Nasz personel:
Marcin Kozieł magister fizjoterapii
Marcin Pawłowski magister fizjoterapii
Milena Czarkowska magister fizjoterapii