Poradnie zdrowia psychicznego:
– 08-140 Mordy, ul. 11 listopada 28/30
– 08-220 Sarnaki, ul. Kilińskiego 4B

Nasz personel:
Kamila Ługowska lekarz specjalista psychiatrii
Alicja Kuć magister, specjalista psychologii klinicznej
Beata Wierzchowska-Schulz magister, specjalista psychologii klinicznej