PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Prawo do bezpłatnych badań co 5 lat mają pacjenci w wieku 35-65 lat bez uprzednio rozpoznanej choroby układu krążenia i cukrzycy oraz ci którzy nie mieli udzielonego takiego świadczenia w ciągu ostatnich 5 lat. Lekarz lub pielęgniarka przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.

W ramach CHUK pacjent ma wykonywane pomiary antropometryczne, badania krwi cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo oraz mierzone ciśnienie tętnicze.

Na podstawie analizy w/w parametrów lekarz ocenia ryzyko chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta:
– ponowne badanie za 5 lat w przypadku prawidłowych wyników,
– edukację,
– dalszą diagnostykę i leczenie w POZ,
– leczenie w poradni specjalistycznej.

Zapisy u pielęgniarki POZ:
Mordy – tel. 518 151 451
Sarnaki – tel.
Korczew – tel. 607 302 253