W chwili obecnej w naszych przychodniach realizujemy następujące programy profilaktyczne w ramach NFZ :
1. PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
2. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – etap podstawowy – pobranie materiału do badań
3. PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY 

Inne programy dostępne dla pacjentów w ranach NFZ w placówkach realizujących. Szczegółowe informacje i opis zasad programów w zakładce „DLA PACJENTA” sekcja „PROFILAKTYKA”